Records

Your search returned 1 Results
1960-01-20

MAJALLAH BAHASA KEBANGSAAN VOL.1

Creator
Abdullah Hussain
Lu Po-yeh

Sabagai raakyat Negara ini, maka anggota dewan pengarang Majallah ini merasa satu kewajipan untok ikut serta ambil bahagian dalam gerakan untok memberi perangsang kapada raayat untok belajar Bahasa Kebangsaan. Kerana tiap2 usaha biar bagaimaua pun kechil-nya, akan dapat juga memberikaa bantuan dalam tugas yang mulia ini. Oleh sebab itu, kami telah mengambil ketetapan untok menerbitkan Majallah Bahasa Kebangsaan sabagai memenohi keperluan zaman yang agong ini ...